EMPLOYER


Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Dlážděná 1003/7
110 00 Praha 1

Ministry of transport
nábř. L. Svobody 1222/12
110 15 Praha 1