FINANCOVÁNÍ

Stavba je spolufinancována z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu doprava ve výši 76,44 % ze způsobilých nákladů stavby, což činí v maximální míře  3 419 440 199 Kč.

Národní spolufinancování je zajištěno z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury.
Státní fond dopravní infrastruktury
Sokolovská 278
190 00 Praha 9