Scroll left
 • Skrývka ornice v prostoru u kyšic v místě nové trasy trati, Stripping topsoil in the area at Kyšice at the new track route width:640;;height:427
 • Skrývka ornice v prostoru u kyšic v místě nové trasy trati, Stripping topsoil in the area at Kyšice at the new track route width:640;;height:427
 • Billboard u Kyšic, Billboard near Kyšice width:640;;height:427
 • Původní trať směr Praha, před zastávkou Ejpovice, Original track direction Prague, before the stop Ejpovice width:640;;height:427
 • Původní trať směr Plzeň (Ejpovice - Dýšina), Original track direction Plzeň (Ejpovice - Dýšina) width:640;;height:427
 • Budoucí směr nové trati, směr Plzeň, The future direction of the new line, the direction of Plzeň width:640;;height:427
 • Původní trať směr Praha, před zastávkou Ejpovice, Original track direction Prague, before the stop Ejpovice width:640;;height:427
 • Původní trať směr Plzeň (Ejpovice - Dýšina), Original track direction Plzeň (Ejpovice - Dýšina) width:640;;height:427
 • Ejpovice width:640;;height:427
 • Ejpovice width:640;;height:427
 • Klabava width:640;;height:427
 • Klabava width:640;;height:427
 • Klabava width:640;;height:427
Scroll right