ve značně menším měřítku – také poblíž Klabavy, kde se kvůli koridoru plánuje další přeložka trati.

„I zde jde o velmi cennou lokalitu,“ uvedla Postránecká. „Bylo zde hornické středověké sídliště, předběžně je datované do první poloviny třináctého století. Našli jsme mimo jiné jámy na zpracování železné rudy,“ doplnila Postránecká, podle níž se tak poprvé podařilo potvrdit, že se v dotčeném regionu těžilo železo i hluboko v minulosti. Nálezy putují do laboratoří a po jejich zpracování a vyhodnocení se s nimi pravděpodobně bude moci seznámit i veřejnost.

Na ukončení průzkumu netrpělivě čekají stavební firmy pověřené vybudováním koridoru. „Snažíme se to směřovat tak, aby v prostoru na kyšické cestě, který nejvíce potřebujeme, skončil do konce roku,“ sdělil Přemysl Krejsa z Metrostavu. Jisté to ale zdaleka není – na polích u Kyšic zatím není odkryta ani polovina plochy. „Vliv má řada faktorů – třeba počasí, nebo objevy nových lokalit,“ podotkla Postránecká.

         Až se stavební práce rozběhnou, budou trvat tři roky. Úpravy koridoru na úseku Plzeň–Rokycany včetně tunelu mají stát 3,9 miliardy korun.

Jde o dobře zachovalou lokalitu obrovského významu s velmi cennými nálezy Kateřina Postránecká, archeoložka společnosti ZIP

 

Dříve tam bylo pravěké sídliště, dnes stavba koridoru za Plzní stojí

28.11.2013

ct24.cz

kat

 

Ejpovice - Velmi cenné a rozsáhlé nálezy pravěkých a středověkých sídlišť dočasně zastavily modernizaci železniční trati Rokycany–Plzeň, která byla zahájena v září. Archeologické průzkumy budou pokračovat minimálně do konce roku u Kyšic za Plzní, kde se má od září 2014 začít razit nejdelší železniční tunel v Česku. "Archeologové posílili kapacity, snaží se. Ale nálezů je tu spousta a je to rozsáhlá lokalita. Práce provádějí po dohodě v místech, kde nás to tlačí nejvíce," řekl Přemysl Krejsa z dodavatelské firmy Metrostav. Průzkumy dalšího místa u Klabavy, kde se buduje přeložka trati, už téměř skončily.

U Kyšic, kde povede trať v nové stopě čtyřkilometrovým tunelem pod vrchy Homolka a Chlum, našlo 35 archeologů pravěké lokality. Jde o sídlištní objekty, tedy jámy s kuchyňskou stolní keramikou, dále tkalcovské závaží a brousky a téměř 15 žárových hrobů, vše předběžně datované do doby bronzové a neolitu. "Jedna skupina nálezů je z doby mezi 5. až 4. tisíciletím před naším letopočtem a druhá skupina mezi lety 1200 až 1000 před naším letopočtem," řekl archeolog Milan Kuchařík z firmy Labrys. Podle něj jde u Kyšic o jeden z největších průzkumů v ČR.

"Je to lokalita obrovského významu i rozsahu a pěkného stupně dochování. Na západě Čech je raritní," řekla Kateřina Postránecká z archeologické společnosti ZIP Plzeň. V Kyšicích je zatím odkryta méně než polovina. Podle Kuchaříka jde o 1,5 kilometru kontinuálních nálezů v šířce 50 metrů. Archeologové očekávají, že při začátku stavby tunelu bude průzkum pokračovat, protože podle sond předpokládají, že se dostanou k pravěkým organickým materiálům.

Podle Postránecké se zatím nedá přesně říci, dokdy archeologové u Kyšic budou. "Ještě nemáme vyhodnocená všechna místa. Může to prodloužit počasí i objevy nových lokalit," řekla. Podle Krejsy se všichni snaží, aby byly do konce roku provedeny práce na cestě k vjezdovému portálu. Nevyloučil ale prodloužení do ledna či února 2014. Nálezy se budou dále vyhodnocovat. Jejich představení veřejnosti má být součástí informačního centra stavby. Úsek koridoru z Rokycan do Plzně za 3,9 miliardy Kč má být hotový koncem roku 2016.

V Klabavě, kde stavebníci budují přeložku trati na délce 800 metrů, bylo odkryto menší středověké hornické sídliště, kde se těžila železná ruda. Je předběžně datované do první poloviny 13. století. "Našli jsme tam jámu na prvotní zpracování železné rudy a sídlištní jámy, v nichž byla kuchyňská stolní keramika," uvedla Postránecká. Podle ní jde o první doklad takhle staré těžby železa v regionu.

U Kyšic zatím Metrostav pouze odkryl ornici pro archeology, na Klabavě provádí 30 lidí menší přípravné práce. Buduje se tu zářez, který má být hotový na jaře 2014, překládají kabely a staví trakční stožáry.

 

 

Plzeňský deník.cz 30. 10. 2013

článek zde

 

Stavba koridoru včera oficiálně začala

16.11.2013

Klatovský deník

HANA PRAŽÁKOVÁ

 

Kyšice – Práce na v současné době finančně nejnákladnější železniční stavbě v republice jsou byly oficiálně zahájeny.

         Na prostranství před Industriálním parkem Plzeň Ejpovice mezi Kyšicemi a Dýšinou se včera sjeli zástupci Ministerstva dopravy ČR, Správy železniční a dopravní cesty (SŽDC) a Metrostavu, aby zde společným poklepáním na vyleštěnou kolejnici zahájili modernizaci trati mezi Plzní a Rokycany. Ta by měla být hotova do konce roku 2016, tedy o dva roky déle než se původně počítalo. Na vině je především zdlouhavé výběrové řízení a následná odvolání neúspěšných účastníků tendru, která řešil i antimonopolní úřad. Další zpoždění by stavba mohla nabrat ještě kvůli nepředvídatelným okolnostem při ražbě tunelů.

         Dva tubusy, každý o délce 4,15 kilometru, by v době svého dokončení měly být nejdelšími v republice. Stavba je navržena pro průjezd vlaků až rychlostí 200 km/h, reálně zde budou soupravy jezdit o čtyřicet kilometrů pomaleji.

         Stavba za 3,9 miliardy korun, která je v režii Metrostavu a Subterry, je nyní kvůli probíhajícímu archeologickému výzkumu na čtyři měsíce pozastavena. „Děláme všechno proto, abychom upřednostnili archeologické práce v prostoru u Kyšic, kde se má začít montovat razící štít. Odtud následně zajede do hory,“ říká náměstek generálního řediteleSŽDC Mojmír Nejezchleb.

 

Devět minut za čtyři miliardy. Stavba koridoru oficiálně začala

16.11.2013

Mladá fronta DNES

Petr Ježek

 

Přípravné práce pro budoucí trasu železničního koridoru mezi Plzní a Rokycany začaly u Kyšic před dvěma měsíci. Včera byla stavba za čtyři miliardy oficiálně zahájena. První vlak tu projede za tři roky.

KYŠICE S tříletým zpožděním včera oficiálně začala u Kyšic stavba 14kilometrového železničního koridoru mezi Plzní a Ejpovicemi. Zpoždění způsobily mimo jiné i problémy s výkupy pozemků.

         „Z Berouna do Rokycan je železniční koridor hotový, stejně tak úsek mezi Plzní a Chebem. Teď začíná stavba části s nejdelším tunelem v republice, přesněji dvěma jednokolejnými tunely, kterými budou moci vlaky jezdit až rychlostí 200 kilometrů v hodině,“ uvedl před slavnostním poklepáním na vyleštěný kus kolejnice náměstek pro modernizaci Správy železniční dopravní cesty Mojmír Nejezchleb.

         Po vybudování nového úseku mezi Plzní a Ejpovicemi s nejdelším železničním tunelem v republice a po úpravách trati mezi Ejpovicemi a Rokycany budou rychlíky z Plzně v Rokycanech za necelých 14 minut, tedy o devět minut rychleji, než dnes.

         Jenže rozjezd stavbařů už na samém počátku pořádně zbrzdili archeologové. „Nacházejí se zde mimořádně hodnotné lokality, jsou tu nálezy z různých dob. Kdy budou moci začít stavební práce vyhodnocujeme, protože situace je tu skutečně výjimečná. Jsme na začátku, máme už keramické nálezy, pazourky, jehlice ke spínání oděvů a mince nejméně z doby bronzové. Výzkum běží už dva a půl měsíce, a teprve teď se dostáváme k začištění zahloubených objektů. Před několika dny jsme zahájili výzkum další lokality mezi Rokycany a Ejpovicemi v místech, kde se bude posouvat trať. Tam už také máme pozitivní nález, ale je to dva dny staré, nedokážeme k tomu nic bližšího říct. Předpokládáme, že ve větších hloubkách mohou být doklady o ještě starším osídlení, tedy pozůstatky ze starší a střední doby kamenné,“ říká archeolog a historik ze společnosti ZIP Radek Široký.

         Stavbaři doufají, že do konce roku skončí archeologové své práce v místě, kde bude nad Kyšicemi začínat tunel směrem do Plzně. Právě tady chtějí technici na jaře sestavovat v Německu vyráběný razící štít, který se pod zemí prokouše pod vrchy Homolka a Chlum až na okraj plzeňské městské části Doubravka. Jednu tunelovou rouru dlouhou 4150 metrů bude štít razit celý rok. Každý směr bude mít svůj vlastní tunel.

         V tendru na výstavbu 14 kilometrů dlouhého koridoru mezi Plzní a Rokycany vyhrály nejnižší cenou 3,9 miliardy firmy Metrostav a Subterra. Šéf MetrostavuPavelPilát řekl, že tunel vybudují stejnou technologií, jakou použili při poslední etapě pražského metra do Motola.

         Krajský radní pro dopravu Jaroslav Bauer doufá, že dokončený koridor i s tunelem urychlí dopravu a kraji přidá bodíky do hodnocení v soutěži Místo pro život, v němž před pár dny obsadil druhé místo.

 

Stavba koridoru oficiálně začala

16.11.2013

Plzeňský deník

HANA PRAŽÁKOVÁ

 

Kyšice – Práce na v současné době finančně nejnákladnější železniční stavbě v republice jsou oficiálně považovány za zahájené.

         Na prostranství před Industriálním parkem Plzeň Ejpovice mezi Kyšicemi a Dýšinou se včera sjeli zástupci Ministerstva dopravy ČR, Správy železniční a dopravní cesty (SŽDC) a Metrostavu, aby zde společným poklepáním na vyleštěnou kolejnici zahájili modernizaci trati mezi Plzní a Rokycany. Ta by měla být hotova do konce roku 2016, tedy o dva roky déle než se původně počítalo. Na vině je především zdlouhavé výběrové řízení a následná odvolání neúspěšných účastníků tendru, která řešil i antimonopolní úřad. Další zpoždění by stavba mohla nabrat ještě kvůli nepředvídatelným okolnostem při ražbě tunelů.

         Dva tubusy, každý o délce 4,15 kilometru, by v době svého dokončení měly být nejdelšími v republice. Stavba je navržena pro průjezd vlaků až rychlostí 200 km/h, reálně zde budou soupravy jezdit o čtyřicet kilometrů pomaleji.

pokračování na str. 2 Stavba koridoru oficiálně ...

dokončení ze strany 1 Ani nedodržení termínu původně plánovaného dokončení stavby by ale podle ministerstva dopravy nemělo ohrozit plánované čerpání dotací. To by jen mělo být rozdělené do dvou období. „Doufáme, že se nám podaří čerpat dotace až do výše 77 procent způsobilých výdajů projektu,“ říká Radim Vinař z Operačního programu doprava koordinovaného ministerstvem.

         Stavba za 3,9 miliardy korun, která je v režii Metrostavu a Subterry, je nyní kvůli probíhajícímu archeologickému výzkumu na čtyři měsíce pozastavena. „Děláme všechno pro to, abychom upřednostnili archeologické práce v prostoru u Kyšic, kde se má začít montovat razicí štít. Odtud následně zajede do hory,“ říká náměstek generálního ředitele SŽDC pro modernizaci dráhy Mojmír Nejezchleb s tím, že samotná ražba by měla začít v polovině příštího roku. Provrtání každého z tubusů potrvá rok.

         Díky přeložce trati, která mezi Ejpovicemi a Plzní povede po nové stopě, se cesta mezi Rokycany a Plzní zkrátí o osm až devět minut. „Spojení mezi Rokycany a Chrástem bude v případě zájmu objednavatele dopravy zachováno po radnické lokálce,“ přibližuje Nejezchleb.

         Omezení spojená se stavbou se cestujících dotknou zejména na trati mezi Rokycany a Ejpovicemi, tedy v místech, kde trať zůstane ve své původní stopě. První výluky zde jsou naplánovány už na začátek příštího roku.

 

Dvoustovkou tunelem? U Plzně to půjde

16.11.2013

Právo

Ivan Blažek

 

Až dvousetkilometrovou rychlostí by se mohly řítit expresy tunely, které vyrostou pod Chlumem nedaleko Plzně. Ty navíc získají s délkou 4,15 kilometru primát nejdelších staveb svého druhu v Česku.

         Dvojice jednokolejných tubusů se stane součástí moderního železničního koridoru, který má jednou zkrátit cestu z Prahy do západočeské metropole na pouhou hodinu. Z Berouna do Rokycan už je hotovo, v pátek slavnostně odstartovaly práce na úseku Plzeň–Rokycany. Náklady ve výši 3,9 miliardy korun by měla ze 77 procent pokrýt evropská dotace, nejdražší bude právě provrtání Chlumu, které zkrátí délku trati z Plzně do Rokycan z dvaceti na čtrnáct kilometrů. Pro rychlíky to znamená v daném úseku úsporu devíti minut.

         „Tunely se budou razit postupně,“ řekl Právu Mojmír Nejezchleb, náměstek ředitele Správy železniční dopravní cesty. První začne vznikat ve směru od Kyšic k Plzni, po jeho dokončení razicí stroj proděraví Chlum ještě v opačném směru.

         Práce sice oficiálně začaly, místo bagrů jsou ale na přístupech k Chlumu zatím k vidění lopatky archeologů. „Stavaře sem pustíme až v horizontu několika měsíců,“ sdělil Radek Široký ze společnosti ZIP, která výzkum provádí. „Máme zde mnohem větší rozsah nálezů, než se předpokládalo. Na úseku o délce dva a půl kilometru je jeden vedle druhého,“ dodal.

         Budování koridoru naplno odstartuje teprve poté, až archeologové vyklidí pozice. „Vlastní stavba bude trvat třicet šest měsíců,“ konstatoval Přemysl Krejsa ze společnosti Metrostav, která bude společně s firmou Subterra dílo realizovat.

         Tunely budou sice stavěné pro dvousetkilometrovou rychlost, praxe ale bude jiná. „Reálná rychlost vlaků je stanovena na 160 kilometrů,“ uvedl Nejezchleb. To navíc platí stejně jako na zbytku koridoru jen pro výklopné soupravy, například pendolina. Pro běžné vlaky bude maximum ještě o čtyřicet kilometrů nižší.

Hudba budoucnosti

Z Prahy do Plzně za hodinu je cíl, ke kterému je však ještě stále hodně daleko. Je totiž podmíněn vybudováním megatunelu mezi Berounem a hlavním městem. „Ten je ve fázi studijní přípravy, určitě to nebude v rozpočtovém období do roku 2022. V něm ale naopak chceme provést dílčí úpravy stávající trati podél Berounky,“ přislíbil Nejezchleb.

 

Stavba nejdelšího vlakového tunelu v Česku začíná

15.11.2013

aktualne.cz

ČTK

 

S tříletým zpožděním začala přestavba úseku III. koridoru z Rokycan do Plzně

Ejpovice - Skrývkou zeminy a budováním příjezdových komunikací k portálu plánovaného tunelu u Kyšic začala s tříletým zpožděním stavba železnice z Rokycan do Plzně. Jde o jeden z posledních úseků na III. železničním koridoru Praha - Plzeň - Cheb. Přijde na 3,9 miliardy korun a má být hotov koncem roku 2016.

"Budování nové dvojkolejné trati se čtyřkilometrovým tunelem zpozdí archeologický průzkum, který u Kyšic potrvá do konce letošního roku," řekl náměstek pro modernizaci Správy železniční dopravní cesty Mojmír Nejezchleb. Pro investora je to nyní největší stavba.

"Až tam archeologové skončí, začne dodavatel chystat pilotové stěny pro nástupní prostor razicího stroje," uvedl. Podle náměstka se daří s archeology koordinovat práce tak, aby zkoumali v místech, kde investor potřebuje pracovat. "Ale zdá se, že nálezy jsou větší, než se předpokládalo. Podle dnešních informací by nám mohli prostor pro montáž stroje uvolnit od začátku příštího roku," uvedl.

Ražba prvního ze dvou tunelů začne v pololetí 2014. Půjde o nejdelší železniční tunel v Česku, tedy o dva jednokolejné tunely vrchy Homolka a Chlum za Plzní o délce 4,15 kilometru. Stavba tunelu vyčerpá polovinu z celkových nákladů. "Budování každé tunelové roury si vyžádá zhruba rok," řekl.

Zkrátí cestu na polovinu

Etapa Rokycany - Plzeň bude mít největší časový přínos ze všech úseků koridoru, protože zkrátí trať z 20 na 14 kilometrů, tedy z 20 na 11 minut. Úsek Rokycany - Ejpovice bude v současné stopě, část Ejpovice - Plzeň v nové. Po dobu stavby nebude trať nikdy zcela uzavřena, ale vlaky budou jezdit vždy po jedné ze dvou kolejí.

Cena je podle Nejezchleba téměř poloviční oproti původním plánům. "Podařilo se to díky usilovné snaze zhotovitelů vyhrát. Úsporu s sebou nese i zvolená metoda ražby razicím štítem," uvedl náměstek.

"Ve špičce stavby tu budeme mít zhruba 500 lidí. Práce pro nás zatím skončily, protože jsme odkryli prostor pro archeology," uvedl ředitel výstavby Přemysl Krejsa z Metrostavu. Firma buduje ještě klabavskou přeložku sítí, tři kilometry od Kyšic.

"Velmi našponovaná" cena

Strana 1    Strana 2   Strana 3

NAPSALI O NÁS