Železniční svršek

Demontáž                                                                     35 143         m

Montáž kolejí UIC 60                                                       28 132         m

Montáž kolejí S 49                                                            1 338         m

Montáž výhybek                                                                     8         ks

Tunely

Ražená část                                                        4 020 + 4 045         m

Hloubená část                                                              60 + 70         m

Mosty

Železniční most nový + úprava                                               18         ks

Celková délka přemostění                                                     199         m

Opěrné a zárubní zdi

U železničního tělesa                                                           731         m

Protihlukové stěny

Protihlukové stěny                                                            7 120         m

Nástupiště

Délka nástupištních hran                                                      850         m

Trakční vedení

Demontáž                                                                     57 500         m

Nové                                                                            32 100         m

 

Zabezpečovací zařízení

Nově zabezpečené výhybkové jednotky                                    10         ks

Demontáž traťového zabezpečovacího zařízení                     18 073         m

Úprava traťového zabezpečovacího zařízení                          3 386         m

Nový autoblok dvoukolejné trati                                        16 794         m

Nové staniční zabezpečovací zařízení                                         1         ks

TECHNICKÉ ÚDAJE